Záznam z prieskum trhu - Fotovoltaické zariadenie - PH TEAM, s.r.o.