Elektroerozívne pracovisko

Elektroiskrové obrábanie využívame najmä pri práci s materiálom po kalení a s tvrdokovmi. Taktiež pri hĺbení foriem a iných prácach, kde ostatné technológie nie sú využiteľné.

 

Hĺbička SODIC AD55L - 600x400x400 mm

 

Rezačka FANUC 1iE – 600x400x300 mm

 

Hĺbička Charmilles Roboform 40 – 500x400x400

 

Hĺbička Charmilles Roboform 40 – 500x400x400

 

Rezačka Charmilles CUT 300 SP – 350x200x200 mm

 

Rezačka Robofil 300 – 550x350x400 mm

 

Príprava náradia/kontrolné a meracie miesto EIR/EIH